Blog > Nederlands

Toename moeilijk vervulbare vacatures binnen e-commerce

Toename moeilijk vervulbare vacatures binnen e-commerce

Het afgelopen jaar werden er 7.800 werknemers gezocht in diverse e-commercefuncties, en dit aantal zal de komende jaren verder toenemen. Toch verwachten werkgevers de komende zes maanden moeilijk vervulbare vacatures in verschillende functiegebieden. “De vijver van gekwalificeerd personeel is te klein om aan alle vraag te voldoen.”

Dat blijkt uit recent onderzoek van Thuiswinkel.org, koepelorganisatie voor e-commercebedrijven, in samenwerking met onderzoeksbureau Panteia en Human Capital Tafel Logistiek. Navraag onder Thuiswinkel-leden leert dat de omzetgroei in e-commerce leidt tot uitdagingen bij de werving van nieuw personeel en de kwalificaties van zittend personeel.

‘Nog niet voldoende gekwalificeerd personeel voor grote hoeveelheid vacatures’

Mede daarom pleit Thuiswinkel.org, initiatiefnemer van e-Academy, voor het versneld omvormen van curricula in het hoger onderwijs en de herscholing van zittend personeel. “Met het actieprogramma e-Academy ondersteunen we het hoger onderwijs in Nederland met het afstemmen van het onderwijs op de gevraagde competenties uit de e-commercepraktijk”, zo licht Sophie van Rooij, programmamanager Thuiswinkel e-Academy, toe.

“Ondanks de goede stappen die zij maken in het moderniseren van hun curriculum, is de uitstroom vanuit deze opleidingen nog niet voldoende om te voorzien in de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Versnelde uitbreiding van het aantal opleidingen met e-commercecompetenties is noodzakelijk om de online groei van het Nederlandse bedrijfsleven bij te kunnen houden.”

‘Online marketing, softwareontwikkeling en data-analyse’

Nederland telt steeds meer e-commercepersoneel. Bij zelfstandige webwinkels (pure online players) en de webwinkels van fysieke winkels (omnichannel players) zijn in totaal inmiddels 125.000 mensen werkzaam. Het gaat hierbij om specialisten op het gebied van online marketing, webshopmanagement of -logistiek, softwareontwikkeling en data-analyse.

‘Moeilijk te vullen vacatures’

Het afgelopen halfjaar werden ruim 7.800 mensen gezocht in diverse e-commerce-functiegebieden. Dit aantal loopt in de nabije toekomst verder op; alle geënquêteerde werkgevers rapporteren een groei van het aantal vacatures in alle functiegebieden. Toch verwachten werkgevers in de komende maanden een hoop moeilijk vervulbare vacatures uit te hebben staan. De belangrijkste oorzaak is een tekort aan sollicitanten en/of een tekort aan sollicitanten met online werkervaring.

De top 5 van moeilijk vervulbare vacatures bestaat uit:

  • Online marketeers
  • Big Data Analyst
  • Front End Developer
  • Software Developer
  • Customer Journey Expert

De moeilijk te vullen vacatures hebben tot gevolg dat werkgevers de lat lager leggen in het werven van personeel. Zo nemen ze mensen aan met minder werkervaring in het vakgebied en zorgen voor externe bijscholing of interne training on the job. Een derde van de werkgevers is echter niet bereid de vacature-eisen aan te passen, dus zij intensiveren de wervingsinspanningen. Opvallend daarbij is vooral het verhoudingsgewijs hoge aandeel van internationaal werven.

Agile werken

Naast het werven van nieuw personeel ervaart tweederde van de werkgevers ook tekortkomingen bij het zittend personeel. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om een gebrek aan zogenoemde ‘soft skills’, waaronder het flexibele werken volgens de ‘agile’ werkethiek. Deze werkvormen vragen duidelijk om competenties op het gebied van samenwerken, initiatief en energie. “De conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat de snelle ontwikkelingen binnen de e-commercesector vragen om een meer continue ontwikkeling van medewerkers”, stelt van Rooij. “Dit verdient meer aandacht van zowel de organisatie als de individuele professional.”

‘Ook groei in FinTech-vacatures’

Naast de groei in het aantal vacatures voor e-commercebedrijven, blijkt ook binnen de FinTech-sector een sterk verhoogde groei in de zoektocht naar gekwalificeerd personeel. Zo groeide het vacatureaanbod in de Nederlandse Fintech-sector het afgelopen jaar met gemiddeld 6,5 procent per maand, tot een totaal van 1824 FinTech-vacatures. Ook de vraag naar kennis en expertise over blockchain groeit explosief. De afgelopen twaalf maanden werden er in Nederland 178 blockchainvacatures uitgeschreven. Dat is een verviervoudiging van het aantal blockchainbanen dat tussen april 2015 en april 2016 gevuld moest worden.