Blog > Nederlands

‘Bedrijfsleven zoekt ondernemende werknemer’

‘Bedrijfsleven zoekt ondernemende werknemer’

De vraag naar ondernemend ingestelde werknemers neemt de laatste jaren sterk toe.  Het bedrijfsleven zet daar ook steeds sterker op in, met de ontwikkeling van interne start-up programma’s als meest sprekende voorbeeld. Naar nu blijkt is ook de (toekomstige) werknemer zich steeds beter bewust van de meerwaarde van een ondernemende houding.

Zo ontwikkelde afgelopen schooljaar een recordaantal jongeren affiniteit met ondernemen, door deel te nemen aan één van de ondernemerschapsprogramma’s van de Stichting Jong Ondernemen. “Deden er in 2015 nog een kleine 30.000 jongeren mee aan onze programma’s, afgelopen jaar waren dat ruim 74.922 jongeren tussen de 7 en 25 jaar”, zo meldt de stichting in een persbericht.

Het ontwikkelen van een ondernemende houding onder jongeren is van groot belang voor hun eigen toekomst op de eigen arbeidsmarkt en de economische groei van Nederland. Zeker met de opkomst van FinTech-gerelateerde functies en start-ups, waar de kruisbestuiving tussen ondernemerschap, financiële en technische competenties  volop gaande is.

“Werkgelegenheid komt uit Startup-ecosysteem”

“De werkgelegenheid komt overduidelijk uit het startup-ecosysteem”, zo liet Michael Dooijes, co-founder en managing director bij Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity, recentelijk al tegenover FinTechFans weten. Joyce Rommelaar, Eindchef bij de Stichting Jong Ondernemen, vult daarbij aan dat de vraag naar ondernemende werknemers vanuit het bedrijfsleven toeneemt. “Dat zie je bijvoorbeeld terug in de tijdelijke projectteams waarmee gewerkt wordt, maar ook in het aandeel tijdelijke arbeidscontracten voor werknemers.”

Het is volgens haar dan ook van groot belang dat onderwijsinstellingen sterk inzetten op bredere invullingen van de opleidingen die meer vakoverstijgend zijn. “Daarbij kun je denken aan meer aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, kritisch en creatief denken, maar ook communiceren en samenwerken.”

Ondernemerschapsonderwijs

Binnen het huidige opleidingsstelsel ligt de nadruk volgens haar nu nog teveel op digitale vaardigheden, terwijl ondernemersvaardigheden voor iedereen van meerwaarde is. Rommelaar: “Dat gaat niet specifiek over het opzetten van een eigen onderneming, maar wel dat je een ondernemende werknemer wordt of weet wat het inhoudt om ondernemer te worden. Wij zijn nu wel aan het kijken of we digitale vaardigheden aan onze programma’s kunnen koppelen, zodat ze weten voor wie, wat en waarom ze coderen of hun webshop in de markt zetten, als ze daarmee te maken krijgen"

Hoewel de stichting buitengewoon trots is op het recordaantal jongeren dat afgelopen schooljaar deelnam aan één van de ondernemersprogramma’s, is de weg naar het voltooien van de ambitie nog lang. “Onze missie is om jaarlijks 250.000 jongeren te bereiken met onze programma’s, want dan bereiken we elk kind ergens in zijn schoolcarrière met één van onze programma’s. En gezien de toekomst van de economie van Nederland en de effecten van onze programma’s is dat een must.”

Positieve effecten van ondernemerschapsonderwijs

Uit een grootschalig impactonderzoek naar de lange termijn effecten van ondernemerschapsonderwijs in Nederland, uitgevoerd door de TU Eindhoven, blijkt dat alumni van de Stichting ruim twee keer sneller een baan vinden. Daarnaast bekleden zij vaker een managementpositie en zijn ze meer betrokken bij het opzetten of leiden van nieuwe initiatieven.

Stimuleren ondernemerschap sluit aan bij grote vraag vanuit FinTech-scene

Het stimuleren van ondernemerschap op jonge leeftijd sluit aan bij de steeds groter worden vraag naar geschoold personeel in de FinTech-scene. Binnen verschillende functies geven een ondernemende houding, technische kennis en expertise sales en marketing de werknemer een voorsprong in haar zoektocht naar een passende functie.