Blog > Nederlands

‘Bedrijven steken steeds meer geld in FinTech, Insurtech populair’

‘Bedrijven steken steeds meer geld in FinTech, Insurtech populair’

Ondernemingen steken via hun investeringsfondsen steeds meer geld in FinTech-gerelateerde startups. Deze bedrijven, die technologische innovaties voor de financiële sector ontwikkelen, wisten in de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd al ruim 2.5 miljard dollar binnen te slepen.

Dat blijkt uit de Pulse of Fintech, een KPMG-onderzoek dat iedere drie maanden kijkt naar de investeringen in Fintech op wereldwijde schaal.

2017 is wat FinTech-investeringen betreft in ieder geval een goed jaar. In de eerste zes maanden van dit jaar investeerden bedrijven wereldwijd voor een bedrag van 2,6 miljard dollar in fintech. Dat is 21 procent van de totale investeringen die in de eerste helft van 2017 werden gedaan. In 2016 lag dit percentage nog op 17 procent. 

Meer investeringsfondsen dan durfinvesteerders

“Toch moet de conclusie zijn dat de investeringen in fintech stabiel zijn”, constateert Ank van Wylick, FinTech-partner bij KPMG. Van Wylick: “De buy-out van HD uit Toronto door Amerikaanse Vista Equity Partners met een waarde van 3,6 miljard dollar vertekent het beeld aanzienlijk. Wel zien we dat de herkomst van de investeringen verandert. Bedrijven zijn prominenter aanwezig en de echte durfinvesteerders, zoals de private equity huizen, lijken wat gas terug te nemen.”

Meer geld naar volwassen startups 

In Europa namen de investeringen in fintech toe van 880 miljoen dollar in de eerste drie maanden van dit jaar tot 2 miljard dollar in het tweede kwartaal. Het aantal transacties daalde van 100 tot 90. Gemiddeld wordt er dus een hoger bedrag als kapitaal in de Fintech-startups geïnjecteerd per investering.

In de Verenigde Staten ziet KMPG juist het omgekeerde: daar daalt de gemiddelde investering in de meer volwassen startups van 22 miljoen dollar in 2016 naar 10 miljoen dollar in de eerste zes maanden van dit jaar.

En ook de Europese investeringen in early stage startups zitten in de lift met een stijging van de gemiddelde investering van 3,5 miljoen dollar tot 5,4 miljoen dollar. Met als opvallende uitschieter het Ierse Plynk, een series A bedrijf dat erin is geslaagd om in het tweede kwartaal van dit jaar een bedrag van ruim 28 miljoen dollar op te halen. 

Veel belangstelling voor insurtech

Qua sectoren nemen in Europa met name de investeringen in insurtech, technologische vernieuwing in de verzekeringssector, flink toe. Zo wist het Zweedse BIMA, dat actief is met mobiele toepassingen op het gebied van micro-insurance, 55 miljoen dollar op te halen. En het Britse Gryphon Group Holdings trok voor een totaal bedrag van 229 miljoen dollar aan durfinvesteringen aan.

Van Wylick: “Ondanks het feit dat de verzekeringsmarkt in Europa relatief gefragmenteerd is, zullen de investeringen in beginnende startups in deze sector aan de orde van de dag blijven.”

Goede vooruitzichten

Van Wylick verwacht dat de fintech-investeringen in Europa ook de rest van dit jaar op een hoog niveau zullen blijven. Van Wylick: “De komst van de Payment Service Directive 2 alsmede de invoering van de EU General Data Protection Regulation zullen de belangstelling voor regtech en open banking-platformen doen toenemen.

Ook Brexit blijft in dit kader van belang. De uiteindelijke uitkomst kan grote gevolgen hebben voor de regelgeving waarmee bedrijven te maken krijgen. Hoewel verstoring van het huidige landschap onontkoombaar zal zijn, bieden deze veranderingen de komende jaren ook nieuwe mogelijkheden voor technologische vernieuwing in de financiële sector.”