De Nederlandsche Bank

Werken bij DNB is werken aan vertrouwen

Werken aan vertrouwen. In een professionele werkomgeving die door de actualiteit en de dynamiek van de financiële wereld op een hoog peil staat. Multidisciplinair, in een internationale context. Bij een organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid - wát we doen, doet er toe. En dat doen we met integriteit, loyaliteit en een groot saamhorigheidsgevoel. Onze succesfactoren.

De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Aug 01, 2017
Full time
Een uitgelezen vacature voor een enthousiaste professional! Het team waar je gaat werken, houdt toezicht op de 35 grootste pensioenfondsen. Je stapt in een uitdagende financiële omgeving, een context die snel verandert en in een samenleving die een intensieve dialoog voert over de toekomst van pensioenen. Dit vraagt om een bevlogen persoon die ontwikkelingen volgt, een scherp oog heeft voor de risico’s en waar nodig tot actie over gaat. Inhoud van de functie Als toezichthouder pensioenfondsen heb je zicht op de risico’s die een fonds heeft en ben je in staat om relevante stakeholders effectief te beïnvloeden. Dit is niet alleen het bestuur van het fonds, maar ook de betrokken accountant, actuaris en de leden van het interne toezichtorgaan. Als kenner van de sector weet je wat de mensen, instellingen en koepels beweegt. Je belangrijkste verantwoordelijkheden als toezichthouder pensioenfondsen zijn: Regisseren van de toezichtrelatie met de instelling. Opstellen van een toezichtstrategie om de gesignaleerde risico’s te mitigeren. Samen met interne experts plegen van interventies. Actief participeren in projectgroepen en kennisnetwerken. Functie-eisen Je hebt het in je om verantwoordelijkheid te nemen, de regie te voeren en in teams te werken. Je beschikt over een stevige persoonlijkheid en overtuigingskracht. In gesprekken met onder toezicht staande instellingen ga je zo nodig confrontaties niet uit de weg. Je bent in staat verschillende beïnvloedingsstijlen effectief te gebruiken en je bent bereid een bijdrage te leveren aan de continue professionalisering van het toezicht. Academische master in een relevante richting, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, bedrijfskunde, accountancy of econometrie. Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de pensioen- of advies sector. Kennis van de pensioenwetgeving, bekend met en/of in de pensioenwereld. Sterke affiniteit met risicomanagement, kan risico’s (kwalitatief en/of kwantitatief) goed doorgronden. Afdelingsprofiel De afdeling Toezicht grote pensioenfondsen houdt het toezicht op de grootste pensioenfondsen. Dit zijn fondsen met een balanstotaal van meer dan vier miljard euro. Het team bestaat uit bevlogen, enthousiaste professionals met een financiële achtergrond, variërend van collega’s met zo’n 5 jaar werkervaring tot een aantal seniors die de sector door en door kennen. De afdeling werkt actief samen met diverse specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van vermogensbeheer, juridische zaken of governance, om gezamenlijk onderzoeken uit te voeren en problemen op te lossen. Arbeidsvoorwaarden We willen het beste uit onze mensen halen, en dus ook het beste geven. We streven naar een goede balans tussen werk en privé voor al onze medewerkers. Daarnaast bieden we een prima salaris en een modern, flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een jaarcontract met – afhankelijk van goed functioneren en overigens ongewijzigde (organisatorische) omstandigheden - uitzicht op voortzetting. Het jaarsalaris bestaat uit 13 maandsalarissen en 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden. Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie, eigen bijdrage in de premie 6,1%. DNB kent een 36-urige werkweek, met de mogelijkheid om – afhankelijk van je werkzaamheden – flexibel te werken. DNB is gevestigd in het centrum van Amsterdam en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. DNB is toonaangevend op het gebied van kennis. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Niet alleen om te zorgen dat je vakinhoudelijk bijblijft, maar vooral ook om je talenten en competenties te stimuleren. Daarom bieden we je voortdurend mogelijkheden om te leren en te groeien, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Solliciteren Als sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 19 april 2017 een motivatiebrief en een compleet cv. De procedure omvat een uitgebreid antecedentenonderzoek, een e-assessment en mogelijk een case study (schrijftest en beoordeling analytische vaardigheden). Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Aug 01, 2017
Full time
Ben jij een kritische professional met overtuigingskracht? Heb jij een sterke behoefte om jezelf verder te ontwikkelen en ben je klaar voor je volgende carrièrestap? Als expert operationeel risicomanagement geef je inhoud aan het toezicht op niet-financiële risico’s bij pensioenfondsen en verzekeraars. Omgevingen die op dit moment voor een enorme uitdaging en technologische verandering staan! Je bent een specialist binnen jouw vakgebied en je ziet complexe problemen als een uitdaging. Je bent sterk en zuiver in je mening- en oordeelsvorming, ook onder hoge druk van diverse belanghebbenden. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en effectiviteit van ons toezicht op financiële instellingen. Inhoud van de functie In de rol van toezichthouder draag je bij aan het vormgeven van toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars met specifieke aandacht voor jouw risicogebied. Uitdagend, want je houdt toezicht op meerdere instellingen tegelijk. Voornamelijk in Nederland, maar soms ook over de grenzen. Je wordt direct ingezet op uiteenlopende onderzoeken en projecten. Daarbij zijn er een aantal kernactiviteiten: sectorbrede themaonderzoeken zoals datakwaliteit en Fintech, gerichte diepgravende onderzoeken bij specifieke instellingen zoals een pensioenadministratie of een instelling een jaar na vergunningverlening, gerichte data-analyses op risicoprofielen van instellingen snel in kaart te brengen en het uitwerken van nieuwe wetgeving en nieuwe beoordelingskaders. Je beoordeelt huidige operationele en niet-financiële risico’s en identificeert nieuwe risico’s op basis van ontwikkelingen in de verzekeraars- en pensioensector. Denk aan Fintech, uitbestedingen, AO/IC, data kwaliteit, consolidatie en transities, inrichtingsvraagstukken en vergunningsverlening bij APF, PPI en nieuwe pensioencontracten. Vanuit de kennis die je hierbij opdoet werk je samen met de uitvoerend toezichthouders bij het toezicht op instellingen in deze sectoren. Je staat hierbij in het hart van de financiële sector in Nederland, een maatschappelijk relevante functie en dicht bij de nieuwste ontwikkelingen! Je belangrijkste verantwoordelijkheden als toezichthouder op het gebied van operationeel risicomanagement zijn: Uitvoeren van prudentieel toezicht door eigen onderzoeken te doen, rapportages te beoordelen en interviews te houden om vast te stellen of deze instellingen de operationele risico’s in voldoende mate beheersen. Leveren van expertise bij de beoordeling van operationele risico’s bij verzekeraars en pensioeninstellingen bij on-site onderzoeken. Ontdekken van trends en signaleren van operationele risico’s in de sector, maken van sector brede analyses op basis van ontvangen rapportages of uitvragen. Daarnaast ontwikkelt de afdeling beoordelingskaders. Rapportages en advies geven aan de account toezichthouders en de directie van DNB over de operationele risico’s en de gewenste follow-up die nodig is om de controles en risk management op het juiste niveau te krijgen. Meewerken aan het operationeel toezicht en invullen van de risk management functie in Europees verband door kennisdeling met andere toezichthouders, uitvoeren van onderzoeken in andere EU landen en door uitwisseling bij onderzoeken. Gesprekken voeren met bestuurders, directie, management en specialisten van de onder toezicht staande instellingen (pensioenfondsen en verzekeraars). Onderhouden van externe contacten, zoals met de specialisten in de sector maar ook door middel van het spreken op seminars. De afdeling houdt zich bezig met zowel operationele als IT-risico’s, daarom vertegenwoordig je bij (interne) bijeenkomsten de afdeling op beide expertisegebieden. Functie-eisen Je bent nieuwsgierig en bovenal kritisch: je neemt niet alles wat geschreven staat voor waar aan en gaat zelf op onderzoek uit. Je bent communicatief sterk, werkt goed samen en bent resultaat- en kwaliteitsgericht. Je beschikt over een sterk ontwikkeld (probleem)analytisch vermogen. Je vindt het leuk om projectmatig te werken en je beschikt over een stevige dosis overtuigingskracht, waarbij voor jou geldt: hard op de inhoud en zacht op de relatie. Verder ben je ambitieus en leergierig en kun je tegen een stootje. Academische doctoraal of master in een financieel-economische richting, een daaraan toegevoegde postdoctorale opleiding (RA, RO, RC, FMA, et cetera) is een pre. Minimaal 10 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld in een operationeel risicomanagement positie. Aanvullende relevante werkervaring, bijvoorbeeld als (operational) risk manager of als operational auditor. Diepgaande kennis op het gebied van risicomanagement(beleid) op strategisch en tactisch niveau, risk & control frameworks en het op gebied van risicobeheersing binnen operationele processen (AO/IC). Kennis van en ervaring in het uitvoeren van data-analyses in bijvoorbeeld SAS, SQL of BI-omgevingen is een pre. Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het Nederlands als in het Engels. Afdelingsprofiel Het Expertisecentrum operationele & IT-risico’s (ECOPIT) is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de operationele & IT-risico’s bij pensioeninstellingen en verzekeraars. Hierbij dragen de toezichthouders binnen deze afdeling de verantwoordelijkheid voor het houden van toezicht op financiële instellingen op het gebied van operationele en IT-risico’s. Het expertisecentrum is betrokken bij problemen en complexe vraagstukken bij de instellingen. De medewerkers houden nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied proactief in de gaten en vertalen dit naar toezichtthema’s voor de komende periode. Datagedreven toezicht gaat een significant onderdeel vormen bij de werkzaamheden van deze afdeling. Denk hierbij aan het uitvoeren van gerichte data-analyses, datakwaliteitscontroles, process mining en het toepassen van gerichte projecties (predictive analytics) en artificial intelligence. Het team bestaat op dit moment uit 12 hoogopgeleide professionals en heeft een sterke groeiambitie. Binnen het team wordt op het gebied van operationele en IT-risico’s extra aandacht geschonken aan het actueel houden van kennis op deze vakgebieden en van ontwikkelingen in de sector. Het volgen van op het vakgebied toegesneden opleidingen en trainingen op het gebied van persoonlijke vaardigheden krijgen nadrukkelijk aandacht aangezien de (slot)communicatie meestal plaatsvindt met het eindverantwoordelijk management van een financiële insteling. Bijzonderheden Deze functie kan ook parttime – minimaal 32 uur per week – worden ingevuld. Arbeidsvoorwaarden We willen het beste uit onze mensen halen, en dus ook het beste geven. We streven naar een goede balans tussen werk en privé voor al onze medewerkers. Daarnaast bieden we een prima salaris en een modern, flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een jaarcontract met – afhankelijk van goed functioneren en overigens ongewijzigde (organisatorische) omstandigheden - uitzicht op voortzetting. Het jaarsalaris bestaat uit 13 maandsalarissen en 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden. Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie, eigen bijdrage in de premie 6,1%. DNB kent een 36-urige werkweek, met de mogelijkheid om – afhankelijk van je werkzaamheden – flexibel te werken. DNB is gevestigd in het centrum van Amsterdam en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. DNB is toonaangevend op het gebied van kennis. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Niet alleen om te zorgen dat je vakinhoudelijk bijblijft, maar vooral ook om je talenten en competenties te stimuleren. Daarom bieden we je voortdurend mogelijkheden om te leren en te groeien, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Solliciteren Als sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 18 april 2017 een motivatiebrief en een compleet cv. De procedure omvat een uitgebreid antecedentenonderzoek, een e-assessment en mogelijk een case study (schrijftest en beoordeling analytische vaardigheden). Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.  
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
Have you completed a BSc in economics and all that experience? Then this dynamic and demanding job is a great challenge for you! In the area of planning and control fulfill a central role in the financial management of the monitoring organization. Asked and unasked signaling your problems and your advises the management. That you give meaning to our role as the financial conscience of supervision. The business office is the spider in the web of banking supervision and that fits well with you. You dare to think actively, while experimenting and taking a clear position. This appeals to you? Content of the function In this role you will be part of the business office of the Division on-site supervision and banking expertise. However, your work in terms of effective and efficient support covers all executive oversight divisions of De Nederlandsche Bank (DNB).   Together with your colleagues give you direct meaning to the "window function" for all questions concerning the finances of the supervisory divisions. Additionally you can also play a role in supporting some oversight processes of banking supervision such as on-site supervisory examinations. Your main responsibilities as an employee business office are:   Preparation and analysis of financial and non-financial management information for the executive oversight divisions. Pivotal role in the planning and control cycle of both monitoring organizations and the supervisory role in AAA-related. Coordinating role for the executive oversight divisions regarding the attention of DNB-wide p & c cycle of budget division plans and quarterly reporting. Management supervision supporting applications. Supporting business divisions of the Banking Supervision: On-site supervision and banking expertise, national institutions and European banks.   Job requirements Of course, you have strong analytical skills and you can convert analytics into actions. You are proactive, you see opportunities and can thereby out-of-the-box thinking so you come up with creative solutions. Accuracy is a matter of course and a great sense of responsibility is a must in this role. At the same time you are someone who can connect well with your colleagues within the team and with your internal customers. You are thereby firmly in your shoes, keeping your back straight without losing customer relationships in mind.   BSc in economics, for example HEAO, business administration or economics. Between 1 and 3 years experience in P & C environment. Extensive experience with Microsoft Excel. Excellent communication skills, both oral and written in both Dutch and English.   Company Profile The Business Office banking department (10 FTE) is part of the division Onsite & banking expertise (OSBE). The business office is working for this division and European banks for the divisions (EUBA) and national institutions (NATIN).   The department supports the management of these divisions in several areas. Within this division employs approximately 180 supervisors who are responsible for monitoring one or more settings (EUBA and NATIN) or experts contribute to investigations of bank supervision and also on-site at banks (OSBE). At the company office teamwork is paramount and in an informal atmosphere. Working for the Single Supervisory Mechanism (SSM) DNB is part of the SSM, the joint monitoring mechanism of the European Central Bank and the national competent authorities of the 19 euro countries. Working for the SSM means regularly staying short periods abroad, for example, visiting as part of a mission, training or on-site , and potentially extended periods during on-site inspections . This is a typical part of the job, along with an environment in which a good work / life afforded. Working for the SSM means working together in multinational, multicultural teams and in different national partnerships. Knowledge of other EU official languages is therefore a great benefit. Specifics This function can also part-time - at least 32 hours per week - to be filled.   More information Sander van Wesemael, department manager, 020 524 3758. Lia Heerewaarden, recruiter, 06 5249 6524.   working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation.   The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance May 31, 2017 a letter of motivation and a complete resume.   The procedure includes a comprehensive background checks, and possibly an e-assessment. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process.    
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
The financial crisis has taught us a clear lesson: we must not only look at the stability of individual institutions, but also to the whole system. Stress tests play an increasingly important role in this. In the Netherlands, De Nederlandsche Bank a great responsibility in this macro-prudential grounds. Working in this dynamic environment requires analytical rigor, creativity and political policy sense. Do you have this capability and you want to take up the challenge to support our management in their decisions? Content of the function You will be working as a policy in the international division of the Department of Financial Stability. This versatile tool will work on important social issues and sharp analysis you have direct impact on policy. Your focus is on stress testing. That you support the management of De Nederlandsche Bank (DNB) in the detection of national and international risks to financial stability and initiate appropriate policy responses. The function also means that you have regular contact with senior managers of international stakeholders such as the European Central Bank and the International Monetary Fund.  Your main responsibilities as a policy are:  Test the resilience of the financial system through stress tests. Preparing the board meetings of various international policy forums such as the European Systemic Risk Board, the European Central Bank, the Financial Stability Board and the International Monetary Fund. Actively participate in national and international consultations. Contributing to our semi-annual publication Financial Stability Review. Providing appealing articles and presentations.  Job requirements You are able to understand complex and translate into clear, structured and smooth analysis. You use your previously well-developed helicopter view and you feel for the connections between the various content areas. You're taking a flexible team player with a policy antenna, you dare initiatives and you have conviction about a strong dose. You'll have a good sense of politics.  Quantitative academic master with excellent results, preferably econometrics, (mathematician) economics or financial economics. Minimum 5 years relevant work experience. Familiar with quantitative financial models and / or macroeconomic models. Affinity programming, eg Matlab. Excellent communication skills, both oral and written in both Dutch and English. Specific knowledge of financial markets or sectors and an academic thesis are preferred.  division profile As a member of the Financial Stability Division you'll join a young, highly educated and enthusiastic team. Our 25 policy officers work closely with each other and with colleagues from other divisions. The workplace is characterized by an informal, collegial atmosphere, independence and individual responsibility. The lines with the board are short. Participation in (inter) national consultations, expert groups and seminars or conferences we encourage encouraged.  The development of professional expertise and personal effectiveness is paramount and this is reflected in the broad educational opportunities. In addition, we have an active policy of rotation and international secondments.  For more information about the work and functions of the Financial Stability Division on our web pages, follow the previous link below.  More information Willem Heeringa, department manager, 020 524 3437. Lia Heerewaarden, recruiter, 06 5249 6524.   working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation.  The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.  apply If we receive application like appearance June 8, 2017 a motivation letter, a full CV and relevant transcripts of VWO, BSc and MSc.  The procedure involves an extensive background investigation and a case study (writing test and review analytical skills). A (e) assessment and online screening, for example, through search engines and social networks can be part of the selection process. 
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
Are you an accomplished professional, analytical skills and be able to translate analysis into action? Want to work in a professional and dynamic environment? The role of supervisor is written you like a glove. The purpose of your job With 1 435 billion in assets under management, the importance of asset managers continues to increase. The playing field in which they operate is constantly changing due to the increasing role of Fintech, changing legislation and regulations, and requirements and demands of customers. Earning under pressure and is much sought after by the professionalism and adaptability of institutions. How can a supervisor respond here? How to prevent unacceptable risk behavior? And how do you ensure that drivers if needed in a controlled and careful manner settle their business? Content of the function As a supervisor at investment firms and institutions shape you a picture of the financial health of a company, the business and the risks involved. In addition, are you able to see the impact of developments in the economy and financial sector asset managers charting and translate it into a surveillance strategy. In short: you go from analysis to action. You maintain contacts with the institutions; this is also a regular table at executive and board members. Additionally, you look from your expertise to the sector and you identify risks that affect not only individual institutions but also the industry as a whole. You get stimulated a lot of responsibility and personal development. As supervisor investment and settings you have the following responsibilities:  Assess how changes in the macro environment and issues such as mergers, acquisitions, investments or changes in laws and regulations affecting supervised institutions financial position (and business). On the basis of periodic reports and monitor their own research or institutions meet the requirements Formulating and implementing a strategy to solve problems in institutions / take away. Thematic studies can become sector-wide risks or risks that groups settings. Assess whether new institutions may be admitted. Keep track of developments in the financial sector and in your field and applying them in supervisory practice.  Job requirements As a supervisor you set strong analytical so you are able to understand the companies quickly identify risks and make your judgment. You are result oriented and are persuasive. Taking responsibility, conducting control and teamwork you have naturally within you. A completed RA training is a plus but not a must. Furthermore you have:  A university degree (WO) preferably in the direction accountancy (business) economics or finance. At least 5 years experience as an accountant or consultant within the financial sector. Demonstrated experience in financial and quantitative analysis. Strong personality that are / can convince her audience in different ways and levels. Excellent communication skills both written and spoken, in both Dutch and English. Within this function is much room for growth and development. If you meet many requirements, but not all? Convince us of your motivation letter of your abilities and potential. Company Profile The department is responsible for overseeing 220 investment firms and 120 managers of investment. In total, the sector in 1435 billion in assets under management ranging from hundreds of billions of euros in the largest companies and one million euros to the smallest companies. This makes the work ranging and complex. You are part of a multidisciplinary team of 12 people including lawyers, chartered accountants, business administrators and economists. Cooperation is crucial, the atmosphere is open and collegial, culture is driven and professional. We work a lot with the Financial Markets Authority. The department falls under d e National Institutions division. This division includes supervising payment institutions and all banks in the Netherlands since November 2014 falling under the indirect supervision of the European Central Bank (ECB). E r employs approximately 60 professionals within the division.  Specifics This function can also part-time - at least 32 hours per week - to be filled.  More information Marloes Foudraine, department manager, 020 524 2006. Marianne Derksen, recruiter, 020 524 2187.  working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation.  The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance June 8, 2017 a letter of motivation and a complete resume.   The procedure includes a comprehensive background checks, and an e-assessment. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process. 
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
Speak the terms futures, swaps, and nostrofxmm to you? Have completed a bachelor's degree in a finance or business informatics direction you want to work? For a very challenging position we are looking for an enthusiastic young professional. You have strong analytical skills and accuracy is one of your most important features. You communicate in a clear and friendly way and likes to take responsibility. Content of the function You will work as a functional manager in the Investment Operations department of the Financial Markets Division. You manage financial systems such as Wall Street Systems (WSS) and Bloomberg and your optimizes and develops these applications by using policy and user needs. Furthermore, you will support the dealing room and back office, thinking of the operational processes around investment transactions: settlements, balance management and reconciliation. You are part of a team of nine professionals. You operates on the operational and control layer of the information (BISL), such as user management, management functionality, contract and requirement management. You will actively monitor the development of the financial sector and supports include the reserve management of DNB. Your main responsibilities as functional application manager are: Quality assurance of quality and continuity of the information services and business processes. Executing power management and analysis of data / information in the context of access control and management responsibilities. receive, register and resolve or refer to incident reports. Act as an interlocutor for the business for the applications managed by the team. Identifying and analyzing system requirements, user needs and implement system and acceptance tests.  Job requirements You are highly analytical, results-oriented, show initiative and you dare to take responsibility. You have a flexible and critical attitude, you can work well together and are also able to function independently. Your attitude radiates enthusiasm and strength. Bachelor financial or business informatics discipline. Affinity with financial and securities or processes and automated systems. This function is suitable for a solid starter, but also for anyone with any (maximum five) years of work experience. Excellent verbal and written communication skills in both Dutch and English.  Company Profile The division Financial Markets (FM) is a results-oriented, dynamic and decisive division, where about 80 people are employed. FM is responsible for implementing monetary policy, the management of foreign exchange reserves and the management of risks arising therefrom. This division is an active player in the financial markets. FM manages the currency, gold and other financial reserves DNB. With a total value of approximately EUR 50 billion, these reserves are held in support of the single monetary policy and financial stability tasks of DNB. Within the FM division supports the Department of Investment Operations both monetary operations and reserve management transactions that FM. The transactions ranging from deposits, purchases and sales of securities and derivatives to unwinding and IRS and cash transfers. In addition to internal and external stakeholders are also external clients such as central banks outside the euro area. Specifics This function can also part-time - at least 32 hours per week - to be filled. A maximum of one week per two months have standby service; that is, you must be available to 21 hours to solve system problems of critical applications.  More information Vivian Ravenswaay Claasen, department manager, 020 524 2789. Lia Heerewaarden, recruiter, 06 5249 6524. working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation. The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance May 30, 2017 a motivation letter, a full CV and diploma and transcript BSc. The procedure includes a comprehensive background checks, and an e-assessment. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process.
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
Are you an expert in one or more financial risks, such as credit, liquidity, interest rate and market risk? Then this is your chance to be part of an international team that oversees a large Dutch bank under the direct leadership of the European Central Bank. You contribute to this with your knowledge of asset and liability management, treasury, sales and trading activities. We are looking for someone with excellent knowledge and experience in the field of modeling and validation of internal models of banks. Do you have between 4 and 10 years of experience? This is where you and your colleagues functions to get the most out of yourself and the team! Content of the function As an expert financial risks it is your task to investigate the financial risks of the supervised bank to make timely adopt and where necessary reduce to do. You are part of a joint supervisory team (JST). This JST consist of employees of De Nederlandsche Bank (DNB), the European Central Bank (ECB) and professionals from other euro countries.   Your main responsibilities as supervisor are:   Making analysis and assessment of financial developments, exposures, reports the design and effectiveness of operations and compliance with laws and regulations. Contributions to the annual monitoring process of assessment and evaluation, where you mainly on liquidity, funding, market and interest rate risks and risk management at the institution at which you supervise. Identifying and examining the potential financial vulnerabilities of the setting group and intra-group level. Assist with daily supervised activities such as planning, preparing and recording formal meetings with the institution. Consult with internal and external colleagues and experts to identify significant outliers that may be important for the risk position and risk management of the institution.   Job requirements You have excellent analytical skills and learn quickly. You can distinguish between main and side issues. You can communicate clearly and are able to look beyond superficial answers. You keep your good standing without losing the importance of good relations sight in difficult discussions. When in doubt, show your tenacity and your calls until things are really clear. You are aware of the relationship between your work and the results you want to see the end.   Academic master analytical focus, such as finance, economics or econometrics. Between 4 and 10 years of relevant work experience, for example in the field of modeling credit risk, ALM, treasury and general financial risk management, gained from a bank or similar organization. Solid quantitative skills to perform hands-on analysis. Familiar with the theory and the importance of statistical models, relevant legislation, experience with testing and / or validation and / or operational management of working models by a bank. Very good communication skills in Dutch and English, both oral and written.   Company Profile The division Supervision European banks (EUBA) supervises banks in the Netherlands for which the ECB has the ultimate responsibility. National supervisors perform most of the supervision. As a supervisor, you work close to the heart of the economy and contribute to your financial stability and sustainable prosperity in the Netherlands. Currently employs approximately 75 professionals within the division, divided into five sections. Because you are part of a multidisciplinary team of economists, lawyers, chartered accountants, econometricians and IT specialists is crucial cooperation. The atmosphere is open and peer-driven culture and professional.   Working for the Single Supervisory Mechanism (SSM) DNB is part of the SSM, the joint monitoring mechanism of the European Central Bank and the national competent authorities of the 19 euro countries. Working for the SSM means regularly staying short periods abroad, for example, visiting as part of a mission, training or on-site. This is a typical part of the job, along with an environment in which a good work / life afforded. Working for the SSM means working together in multinational, multicultural teams and in different national partnerships. Knowledge of other EU official languages ​​is therefore a great benefit.   More information Silvia Caserta, manager, 020 524 2079. Lia Heerewaarden, recruiter, 06 5249 6524.   working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation.   The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance June 7, 2017 a letter of motivation and a complete resume.   The procedure involves an extensive background check and possibly (e) assessment and a case study (writing test and review analytical skills). Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process.
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
As manager of the accounting section, you are responsible for combining the execution of financial processes, project-driven change management and policy issues. You have an important guiding and coaching role in the need to respond to developments in the field of accounting (changes in standards, increasingly stringent audit requirements) and the further digitization of invoicing processes. You will be responsible for implementation of projects for the introduction of new financial instruments and portfolios under management reserve. Cooperation with internal and external parties is an important part of the function. Content of the function You will lead three teams to a total of approximately 23 FTEs: Accounting, Business Administration and Policy. Reporting is responsible for internal and external financial reporting DNB (remember the accounts DNB reporting to the ECB), Business Administration for the whole company and payroll DNB and policy for all policy matters concerning reporting (including within the ESCB) and the Tax Control Framework.  In this role you will be responsible for: Leading the 23 employees of accounting, including two team coordinators Ensuring the smooth running of all financial reporting processes (including daily balance sheet ECB monthly and quarterly reports, annual accounts DNB and five other entities). Ensure a perfect performance of the company and salary (Accounts Payable, Accounts Receivable, Asset management, expenses, payments). Active cooperation with the divisions and Financial Markets Payments under chain-wide projects, both monetary and non-monetary activities have a significant impact on the balance sheet (year-end 2016: approximately EUR 300 bn). Active participation in international consultations Accounting and Monetary Income Committee of the ESCB. Ensuring tax compliant DNB and a widely supported and implemented Tax Control Framework. Continuous coordination with internal and external audit but also with the tax authorities.   Job requirements You have good judgment, you send on results and behavior and you have a strong personality that you can use effectively. Quality is important to you, as a leader you are coaching and team oriented. You have a good conceptual and policy insight. You are alert to developments in internal and external environment and you are always looking for opportunities for improvement.  Academic working and thinking and at least 3 to 5 years of management experience. Prudential training, with an RA or RC is definitely a plus. Knowledge of and experience with complex financial accounting processes and systems and the (internal and external) monitored. Knowledge of and experience with business and administrative processes (internal and external) monitored. Being able to see the whole playing field of financial reporting and initiate change processes. Operate both policy and operational objectives and substantiation of (new) activities.  Company Profile The accounting section is part of the Department of Finance and Advisory (F & A), including the sections Business & control organization and Purchasing fall. The F & A department is also responsible for the coordination of information management, information security and business continuity management within DNB.   More information Barend van Amerongen, department manager F & A, 020 524 3552. Sietske Trompert, HR consultant, 020 524 2676.  working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation.  The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance June 1, 2017 a letter of motivation and a complete resume. The procedure includes a comprehensive background checks, and an assessment center. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process. 
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
The financial sector is quite moving. New banking business models are developed and impact the soundness and integrity of the financial sector. The PSD2 (the Payment Service Directive) provides space for new companies to enter the financial sector. Would you like to contribute to this innovative developments then a position as supervisor for you. As a supervisor you are the link between financial institutions and professionals within DNB. Your activities are in an increasingly international context . The feature provides a lot of responsibility. Additionally stimulates personal development. Content of the function As a supervisor you form a picture of the financial health of a new bank or payment institution. It contains the sustainability of the business model and the risks that accompany this central. In addition, are you able to see the impact of developments in the economy and financial sector, banks and payment institutions charting and translate it into a surveillance strategy. In short: you go from analysis to action. You maintain contacts with the institutions; this is also a regular at the table with executives and board members.  Your main responsibilities as supervisor are: Assess whether the admission of new banks and payment institutions. Assess how changes in the macro environment, affecting banks and payment institutions. Based establish periodic reports and private research institutions or meet the requirements. Formulating and implementing a strategy to solve problems in institutions / take away. Initiating and conducting thematic research and the capture of findings and actions in clear, concise pieces. Tracking regulatory developments (CRD 4 (Capital Requirements Directive) and PSD2) and the use thereof in supervisory practice. Job requirements As a supervisor you set strong analytical so you are able to understand the companies quickly identify risks and make your judgment. You are result oriented and are persuasive. Taking responsibility, conducting control and teamwork you have naturally within you.  Wo master, for example, in the direction of economy, econometry, legal, economic, or accounting. At least 5 years experience as a consultant or within the financial sector. Demonstrated experience in financial and quantitative analysis. Excellent communication skills both written and spoken, in both Dutch and English. Knowledge of laws and regulations (eg CRD 4 or PSD2) is a plus but not a must.  Company Profile Within the Department of Supervision of payment institutions and special projects you are part of a multidisciplinary team of supervisors, including economists, chartered accountants, management consultants, industry analysts and lawyers.Cooperation is crucial. The atmosphere is open and peer-driven culture and professional. The department falls under the division national institutions. It currently employs approximately 60 professionals within the division, divided into five sections.  Specifics This function can also part-time - at least 32 hours per week - to be filled.  More information Hendrik Jan Boehlé, department manager, 06 5249 6913. Annelotte Holtackers, recruiter, 06 5249 6394. working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation.  The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance  May 23, 2017  a letter of motivation and a complete resume.    The procedure involves an extensive background check, an e-assessment and a case study (writing and analytical skills assessment). Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process. 
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
A challenging role for an analytical college there or academic who wants to follow the developments in the financial sector closely! The feature relies on your judgment for testing and analysis of submitted reports and related information by financial institutions. While you maintain contact with both the institutions and users of the data within DNB. Content of the function When reporting practitioner you are responsible with your colleagues for the provided statistical reports by investment. These reports provide input for national and international statistics, and are also used for financial stability analyzes within DNB.  Your main responsibilities as a practitioner reporting are:  Rate (for completeness, consistency and plausibility), and processing of financial reports. Maintaining contact with financial institutions and users of the data within DNB. Analysis of the reporting data and related information, and signaling of special trends and anomalies. Editing of the reporting data using statistical methods and techniques and automated tools.   Job requirements Working in a team you like and bearing personal responsibility for granted. You have good verbal and written communication skills in both Dutch and English. You are also analytical, ambitious, resourceful and result oriented.  Bachelor or Master in a (business) economic or mathematical direction. You set quantitative and numerical. Affinity with automation and working with databases and Excel. Knowledge of recent economic and financial developments. This vacancy is open to startups and candidates with relevant work experience.   Company Profile The department Other financial institutions- Statistics (OFIS) is one of the league Statistics departments. This division employs over twenty colleagues together to deliver timely quality figures and contribute their knowledge about it. They collect, process and evaluate data from many financial institutions such as holding companies and finance, securitization, investment companies, investment funds, hedge funds and payment institutions.  The data form the input for the supervision of DNB, national and European statistics such as balance of payments, investment statistics, statistics SPVs (securitization), the financial accounts and the international investment position. In addition, these data are also used for DNB analysis and publications. OFIS The department works closely with various divisions within DNB, the Financial Markets Authority, the Central Bureau of Statistics and the European Central Bank. The atmosphere is collegial and professional with plenty of room for personal responsibility and an environment where initiative is appreciated.   Specifics This vacancy is open to startups and candidates with relevant work experience. It can also part-time - at least 32 hours per week - to be filled.   More information Melle Bijlsma, Department Manager 06 5249 6627 Annelotte Holtackers, recruiter, 06 5249 6392.  working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation.  The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance May 23, 2017 a letter of motivation and a complete resume.   The procedure includes a comprehensive background checks, and an e-assessment. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process.   
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
You are an expert in one or more of the following financial risk areas: credit, liquidity, interest and market risks. This is a challenging opportunity to work in an international team that supervises a major Dutch Bank under the direct supervision of the European Central Bank. You will contribute your knowledge in the field of asset and liability management, treasury, credit and trading activities. You also have knowledge and experience in all main aspects of modelling and validating bank’s internal models. Do you have at least 4 years and maximum 10 years’ experience? Then this is your chance to get the best out of yourself and the team, together with your colleagues! As a financial risks expert, your aim is to gain an in-depth understanding of the financial risks that the supervised bank is exposed to, and your ongoing challenge is to identify and mitigate them in good time. You will be working as a member of a joint supervisory team (JST); JST’s are made up of De Nederlandsche Bank (DNB) staff, European Central Bank (ECB) staff and professionals from other euro area countries.   As a financial risk expert, your principal responsibilities include:   Making analyses and assessing financial trends, risk positions, reports, the structure and effectiveness of management and compliance with rules and regulations. Contributing to the annual supervisory review and assessment process with a focus on credit, liquidity, funding, market and interest rate risks and risk management of the institution you supervise. Identifying and investigating potential financial vulnerabilities of the institution both at group and intragroup level. Assisting in daily supervisory tasks such as the planning, preparation and recording of formal meetings with the institution. Liaising with peers and experts internally and externally to identify important outliers that may be relevant for the risk position and management of the institution you supervise.   Requirements You possess excellent analytical skills and you are a quick learner. You are able to separate the essentials from secondary issues. You communicate clearly and look beyond superficial answers; you are able to hold your ground in difficult discussions without jeopardising the relationship. In case of doubt, you insistently continue to ask questions until everything is clear. You are sensitive to the connection between what you do and the outcome you aim to achieve.   Master's degree in an analytical subject such as financial economics, business economics or econometrics. At least 4 years and maximum 10 years of relevant work experience, e.g. in the area of credit risk modelling, ALM, treasury or general financial risk management at a bank or a comparable organisation. The quantitative skills to carry out hands-on analyses. Familiar with the theory and the importance of statistical models, relevant regulatory and legislative requirements and the assessment, validation and operation of models at banks. Excellent oral communication skills and writing skills, in Dutch or in English. Department profile The European Banks Supervision division (EUBA) supervises those banks in the Netherlands for which the European Central Bank (ECB) bears ultimate supervisory responsibility. The national supervisory authorities carry out the main part of supervisory activities. As a supervisor, you are working close to the heart of the economy, contributing to financial stability and sustainable prosperity in the Netherlands. The division currently employs some 75 professionals across five supervision departments. Cooperation is crucial, with you being a member of a multidisciplinary team of economists, lawyers, auditors, econometricians and IT specialists. The atmosphere is one of openness and team play, and the culture is characterised by drive and professionalism.   Working for the Single Supervisory Mechanism DNB is an integral part of the Single Supervisory Mechanism (SSM), composed of the European Central Bank and national competent authorities of 19 Euro area countries. Working for the SSM comprises working for short periods of time abroad in the context of regular business travels, trainings or on-site visits. This is an important characteristic of our jobs complemented by an environment in which wellbeing/work-life balance is enabled. Working for the SSM also implies collaborating in multi-national and -cultural teams and in the context of different national frameworks. Therefore a strong ability to use other EU working languages for business purposes is an asset. More information Silvia Caserta, manager, +31 20 524 2079. Lia van Heerwaarden, recruiter, +31 6 5249 6524.   Terms and conditions of employment In order to bring out the best in our people, we give them the best. We aim to strike the optimal balance between work and home for every staff member. We offer an excellent salary and a modern, flexible package of employment terms and conditions. You will be working on a one-year contract with the prospect of renewal, provided your performance meets the expectations for the position and our organisation has not undergone any changes affecting your job.   An annual salary consisting of 13 monthly payments and an 8% holiday based on a 13-month year. Your pension entitlements will accrue under an average pay scheme with conditional indexation, with a monthly employee contribution of 6.1%. DNB has a 36-hour full-time working week; flexible working hours are possible, depending on your duties. DNB is located in the city-centre of Amsterdam and is easily accessible bij public transport. DNB is a top-ranking knowledge institute. We want our staff to keep developing, not only to stay on top of their jobs, but also to leverage their talents and skills. This is why we will offer you plenty of opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   Application Please send in your application no later than 07 June 2017. Your application consists of a CV and a strong motivation letter that realy convinces us, that clearly indicates what your motives are for working with DNB and, if you are living abroad, why you want to move to The Netherlands.   The application procedure will include extensive vetting, an assessment, an e-assessment and a case study (including a writing assignment and an assessment of your analytical skills). The selection process may involve online screening, using tools like search engines and social media.  
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
Content of the function DNB manages reserves of over 50 billion euros, the monetary operations of the ECB carries out and plays a pivotal role in the interbank payment and settlement systems. Bring all these tasks, in addition to financial risks, including significant operational risks with it. The team Operational risk & control division of the Financial Markets (FM) you as operational risk manager responsible for the deployment and further professionalize the operational risk management framework. You advise on the design and effectiveness of our internal control system: you are the conscience of the organization when it comes to the management of operational risks. Your main responsibilities as an operational risk manager are: Advise and report on the key operational risks and controls to (senior) management, the Risk Committee and the Operational Risk Board. Further development and rollout of the operational risk management framework to facilitate the uniform, consistent and transparent management of operational risks. Implement Risk & Control Self Assessments and assisting in monitoring and controlling operational risks in different departments (including asset management, monetary operations, back office). Setting up and conducting investigations (operational audits) to assess operational risks and controls. Advise on operational risks in projects and change within the organization. Quickly and effectively respond to incidents in the operational sphere. Job requirements You are a strong personality with balanced judgment, persuasion and organizational sensitivity. Your advice is well reasoned and pragmatic; you are focused on actually bringing about necessary changes within the organization. You work well together in a team, but can also perform common tasks in the business. Academic master in the field of auditing or economy, a rounded RA, RE RO or training is a plus. Between 2 and 5 years experience in operational risk management or operational auditing at a financial institution. Excellent communication skills, both oral and written in both Dutch and English. division profile The division Financial Markets (FM) provides advice on and implementation of the monetary operations (Monetary Operations Department), the asset and risk management of DNB (divisions Asset Management and Risk Management) and associated back-office activities (Section Investment operations). Finally, the department Market intelligence functions as the "ears and eyes" of DNB on financial markets. Operational risk & control team consists of four people and is within the Department of Market Intelligence responsible for two e line management and control of operational risks within the central bank domain. The Financial Markets division is dynamic and result oriented. The culture is collegial, open and direct. Integrity is paramount. Employees are given ample opportunity to develop themselves with training-on-the-job and customized training. Within the division employs nearly 80 - mostly highly educated - professionals who are accustomed to take responsibility. More information René Rollingswier, department manager, 020 524 3019. Lia Heerewaarden, recruiter, 06 5249 6524. working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation. The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance May 22 2017 a cover letter, a resume and transcripts of VWO, BSc and MSc. The procedure involves an extensive background check and possibly an e-assessment, a case study (writing and analytical skills assessment) and a center-assessment. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process.
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
If you are an academic with extensive experience in the financial sector? Do you have an intrinsic motivation to contribute from that experience to good governance at Dutch insurers? As a supervisor you make sure that only trusted and qualified directors and commissioners are from financial institutions at the helm. Thus you contribute to stability and confidence in the financial system. Are you able to objectively and independently arrive at a sound judgment? Content of the function In assessing drivers you shape your supervisor if an objective assessment of the adequacy and reliability of (candidate) directors, auditors and other policymakers from insurers and other financial institutions where the Dutch Central Bank (DNB) supervises. You collaborates with fellow regulators DNB and the Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM). In this position you stand at the gate of the financial sector and determine who co-manages the setting. Your main responsibilities as supervisor are: Preparation and execution of tests, by means of a source of investigation or test call. Ensuring a high quality review process, for example by enabling specialist knowledge. Drafting a screening opinion and this tune DNB and the AFM. Ensuring timely and careful decision and the recording thereof. Keeping in touch with the financial sector and thus contribute to transparency of the review process, for instance by giving presentations and information. Job requirements You are used to work structured to ensure an objective, transparent and explainable process. You've shown that you can be independent to a sound judgment in complex situations. You dare to ask brisk: hard and soft on the content of the relationship is to you naturally. You can easily switch with both the analyst performing your research sources and your supervisors, as the drivers Supervisory Board / Board level. You have the intrinsic motivation to contribute to good governance of financial institutions. Academic master, for example in public administration, economics or finance. Minimum 10 years experience in the financial sector, preferably in the insurance industry. Extensive experience with switch and coordinate with Executive Board / Supervisory Board level. Affinity with behavioral and cultural issues within organizations. Excellent communication skills, both oral and written in both Dutch and English. Company Profile The Expertise tests (ECT) performs reliability and suitability assessments of directors, auditors and other policymakers of financial companies. These may be new entrants in the financial sector already active policymakers. ECT sectoral divided into four clusters, including cluster insurers. Each cluster consists of several senior regulators, business analysts and an administrative assistant. By scrutiny they work together with the colleagues from the account monitoring and, where relevant, with the Expertise market. ECT works closely with the AFM; DNB and the AFM have together drafted the policy Fitness which is the norm for doing the tests. Both supervisors conduct fitness assessments and in some cases we do it together. DNB is a member of the Financial Expertise Center (FEC). ECT shall hear evidence from the partners of the FEC, including the tax authorities, the prosecution and the FIOD. ECT contributes to transparency on surveillance methods of monitoring results and thus contributing to the authority of DNB and standards compliant behavior in the financial sector. More information Diederik Dicou manager Expertise tests, 020 524 5749. Lex Verwayen, recruiter, 020 524 2187 . working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation. The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance May 31, 2017 a letter of motivation and a complete resume. The procedure involves an extensive background check and possibly an e-assessment, a case study (writing and analytical skills assessment) and a center-assessment. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process.
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
Are you a passionate lawyer with experience in the legal, financial sector or a regulator? Do you have an analytical perspective and a critical spirit? We offer a dynamic and versatile function where you can have impact by linking effective influencing strategies sharp analyzes. A ls junior supervisor go to work in an international team that oversees some of the largest Dutch banks. We are looking for an enthusiastic new colleague to the understanding of complex looks like a challenge, communication skills and knows the most out of it themselves! Content of the function As a junior supervisor non-financial risks in the division Surveillance European banks you together with colleagues from the Dutch Central Bank (DNB) and the European Central Bank (ECB) involved in the implementation of the monitoring program and studies in several large Dutch banks. You get deep insight into the risks faced by these banks and develop effective strategies to reduce these risks. Additionally, you will be constantly challenged to timely identify new risks. You focus here primarily on issues such as governance, compliance, legal risks and compensation policy.   Your main responsibilities as a junior supervisor are:   Early detection of trends that may indicate new risks arise. Banks where you monitor like to know inside and out. Conversations with directors (senior) management and bank employees; asking questions to understand the underlying challenges. Design and implement strategies to mitigate risk and strengthen weaknesses in risk management. Rotate with examinations at banks.   Job requirements You have excellent analytical skills and learn quickly. You can communicate clearly and see through superficial answers. You know how to keep your good standing in difficult discussions while maintains the relationship. You are aware of the relationship between your work and the results you want to see the end. You know to convince us in a strong cover letter of your suitability for this position!   Academic master rights. Up to three years of work experience in the legal, financial sector or a supervisor. Specific knowledge of banking supervision law is a plus. Affinity with working in an international team. Excellent communication and persuasive skills, both orally and in writing in both Dutch and English.   division profile The ECB has the final responsibility for supervising all banks in the euro area and is directly supervising the most significant banks. The division makes supervision of European banks DNB part of the centrally controlled monitoring of the largest European banks. The division consists of several departments that oversee the Dutch banks significant or significant non-Dutch banks operating in the Netherlands.   As a junior supervisor denotes close to the heart of the economy and contribute to your financial stability and sustainable prosperity in the Netherlands. Currently employs approximately 70 professionals within the division, spread over five supervision departments. Because you are part of a multidisciplinary team of economists, lawyers, chartered accountants, econometricians and IT specialists is crucial cooperation. The atmosphere is open and peer-driven culture and professional.   Working for the Single Supervisory Mechanism (SSM) DNB is part of the SSM, the joint supervision mechanism of the ECB and the national competent authorities of the 19 euro countries. Working for the SSM means regularly staying short periods abroad, for example, visiting as part of a mission, training or on-site. This is a typical part of the job, along with an environment in which a good work / life afforded. Working for the SSM means working together in multinational, multicultural teams and in different national partnerships. Knowledge of other EU official languages ​​is therefore a great benefit.   More information Till Woortman, department manager, 020 524 5748. Lia Heerewaarden, recruiter, 06 5249 6524.   working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation.   The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally. apply If we receive application like appearance  May 30, 2017  a letter of motivation and a complete resume.    The procedure involves an extensive background check, an e-assessment and a case study (writing and analytical skills assessment). Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process.  
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
Are you an experienced information security officer and for a new challenge within a social environment as DNB? Let us see your expertise and enthusiasm! Within the position information security officer, run risk assessments and determine the security requirements for projects and activities. You will be working within a knowledge-intensive environment where attention to the development of our employees. Content of the function As a security officer you give solicited and unsolicited (policy) advice in the field of information security. Your main responsibilities as information security officer include: Conducting risk assessments and defining security requirements for projects and activities. We use the ESCB Information Risk Management methodology (IRM) based on the ISO27002 standard. Writing security advisories for the owner of an information system. This can be in the form of a 'loose' security advisory, or as a pre-production security assessment (PPSA) with a risk acceptance component. Unsubscribe and outline guiding screening (hack test) and writing the corresponding report for the project / information owner. In some cases: participating in a CERT consultation. The Computer Emergency Response Team (CERT) defines the procedure for significant incidents. Job requirements You are energetic, inquisitive, show initiative and work independently. You have strong analytical skills, quickly see relationships and have excellent communication and writing skills in Dutch and English. Completed bachelor or master in a relevant discipline, eg towards Information security management. Valid CISSP certification. Demonstrated knowledge of the ISO27002 standard. Demonstrable affinity with the information security field and ICT. Minimum 5 years relevant work experience in the field of Information Security. Additional certifications are an advantage, for example, CISM, CISA, CEH. Company Profile You will work within the information security team in the CIO office within the IT division. It is a small, motivated and internationally oriented team of four professionals in the field of information security. The atmosphere is informal. The ICT division consists of approximately 190 FTEs, mainly specialists in the field of ICT, from vocational to wo levels and of all ages. The IT division is set up as an Internal Service Company, which four field teams are distinguished: Monitoring & Statistics Monetary, Internal Business and Corporate Services (DNB-wide). Per domain team has a section (with one or more sections) that provides ICT. This domain teams are an important and clear point of contact for the business. Then there are the divisions Infrastructure & Operations and CIO office. The division contributes as a service provider responsible for all ICT-related matters within DNB. It links with international systems of organizations also belong within the European System of Central Banks (ESCB).   Specifics This is a temporary position for a period of two years. More information Ewoud of Bentem, enterprise information security architect, 06 5249 6987. Guus Grijpink, information security officer, 06 5249 6635. Annelotte Holtackers, recruiter, 06 5249 6392. working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance May 30, 2017 a letter of motivation and a complete resume. The procedure includes a comprehensive background checks, and possibly an e-assessment. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process.  
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
A unique and exciting role for someone with a completed bachelor or master in a financial or IT direction and experience as a change manager! De Nederlandsche Bank is active every day on the financial markets. In DNB's dealing rooms are teams full time with the monetary operations of the European Central Bank and the management of its own reserves. For controlling changes and projects arising from changing financial markets and legislation we are looking for an enthusiastic change manager. If you are results-oriented, structured, you communicate in a clear way and take responsibility like? Then this is the perfect role for you!
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
A unique and exciting role for someone with a completed bachelor or master in a financial or IT direction and experience as a change manager! De Nederlandsche Bank is active every day on the financial markets. In DNB's dealing rooms are teams full time with the monetary operations of the European Central Bank and the management of its own reserves. For controlling changes and projects arising from changing financial markets and legislation we are looking for an enthusiastic change manager. If you are results-oriented, structured, you communicate in a clear way and take responsibility like? Then this is the perfect role for you!
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
An excellent opportunity for an experienced SharePoint Developer to help shape one of the main IT platforms of De Nederlandsche Bank. You build them to the new digital workplace DNB and the new application landscape which uses state-of-the-art Microsoft technologies. You also give direction to the choices that will make your DNB and rotates in development and management teams apps for SharePoint and .Net applications and integration with Azure. How does a day look like? After a short tram ride from Amsterdam, remove the laptop from your locker and connect it to one of the flex spaces on the third floor. Today you get the first one coffee for yourself and the peers that are already present. After you finish the first emails willing to stand up that day. The daily scrum give you what you've done since the last meeting and what you will do for the next meeting. It all goes to your liking and you have no issues. A colleague shows that you do have and offer your expertise. The Development Community Meeting later that morning you discuss the tech measures which you organize with other developers. Exciting, because you do next week to kick off the Meet in the auditorium. You have lunch with your colleagues from the Exchange team in the company, this time you choose a salad. After lunch, you work on the backlog items from the current sprint. Later that afternoon, you have a backlog refinement with your team and the product owner of one of the service applications. After the workshop there is clarity, the priorities are clear and there is a correct estimate of the backlog. Next week starts the first of eight sprints. The day flew by and with a satisfied feeling you go home. You stand by and take your laptop so that I can provide the solution to any disturbance from home.   Content of the function DNB recently switched from Notes to the Microsoft suite. Existing applications are migrated and several new applications are realized. As an experienced SharePoint Developer give you, in cooperation with users, IT architects, fellow developers and application managers, to form the new application landscape. You turn it into development and management teams and contribute through coaching and mentoring your knowledge with colleagues. Your main responsibilities are:  Manage SharePoint apps and C # applications in accordance with Scrum, ICT and ISO20.000 SDLC processes. Migrating  Lotus Notes applications to SharePoint and .Net platform. Manage developed applications.  We work with a modern development environment, which is mainly based on TFS and its Agile best practices such as Test Driven Development and Continuous Integration.  Job requirements: You communicate smoothly, are sensitive to the needs of the organization and you know how things get done. You are result oriented and a good team worker. You are driven to remain continuously with the latest developments. You actively contributes to knowledge transfer between colleagues and you are committed to a high quality. You can also find it important to contribute to the mission DNB Financial Stability!  Minimum 5 years experience in software development in C # and SharePoint using Visual Studio and TFS. Experience with SharePoint 2010 and 2013, Microsoft PLA Office Patterns and Practices. Experience with JavaScript, HTML5, CSS, Script Type. Experience writing unit tests, test-driven development, deployment scripts in PowerShell and other Agile best practices. MCSE / MCSD / MCSM / MCA certifications are a definite advantage.  We ask a lot. If you meet many requirements, but not all? Convince us of your motivation letter of your abilities and potential.   Company Profile The section Workplace Services is responsible for developing and managing the generic office and workplaces. These are services that are used by "all" DNB employees. The section ambition is to be a forward-looking robust and reliable partner with motivated employees who provide optimum support and negotiates cost-conscious.  The section Workplace Services falls under the Corporate Services. This department is tasked to deploy enterprise-wide IT resources so that the employees of DNB and its affiliates can communicate in an accessible, arm's-length basis and (together). In addition, its services are focused on simple and transparent familiarize provide employees with developments and disturbances.    working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation.  The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance  June 1, 2017  a letter of motivation and a complete resume.   The procedure includes a comprehensive background checks, and possibly an e-assessment. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process. 
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
A challenging role for an experienced credit manager who wants to operate within the European playing field! As a supervisor specialist you a full partner for the senior management of a bank. You participate in on-site inspections in the Netherlands and in Europe, as an expert, but sometimes in a leading role. It'll give you solicited and unsolicited advice and you contribute your expertise to your colleagues. Are you ready for this step in your career? Content of the function If you enter credit manager on-site inspections of major banks in the Netherlands and Europe; this is done on a project basis and each inspection is an evaluation of specific risks or (control) models of the bank. The project teams vary inspection, depending on the required expertise. And you can also be requested as an expert to be part of international working groups on specific regulatory topics. A varied job that offers many opportunities to expand your knowledge and experience, both content and skills. Your main responsibilities as supervisor specialist: On-site inspections of banks in the Netherlands and Europe. Report your findings and draw sharp conclusions. Conduct investigations of thorough analysis and benchmarking. Participation in international working groups. maintain your own knowledge as an expert to be able to continue to play the role of sparring partner towards your colleagues.   Job requirements You are a professional with a strong personality and great social skills. You have excellent influencing skills, persuasion and can act independently. In interviews with supervised institutions dare to confront while at the same time manages to keep the relationship open and constructive. Rounded academic master in finance and economics, such as business administration, accounting or financial economics. Current knowledge of accounting standards which are relevant for credit risk management is a plus. Minimum 5 years relevant work experience, good knowledge and experience in managing credit risk and the use of credit risk models in a banking environment. Excellent analytical skills, you can separate primary and secondary issues and can penetrate to the root cause. Excellent communication skills, both oral and written in both Dutch and English. Company Profile The division On-site supervision and banking expertise exists since November 2014, when the Single Supervisory Mechanism came into effect. The division conducts on-site inspections of Dutch and European banks and fulfills a function expertise to other supervisory divisions. Within the division employs about 70 colleagues spread across five departments. This vacancy is within the Department of Internal models and credit risks. The inspection teams are compiled at divisional level to create an optimal mix of experts, depending on the purpose and scope of the relevant inspection. working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. You get a year contract - depending on functioning and otherwise unchanged (organizational) conditions - views continuation. The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally. apply If we receive application like appearance May 30, 2017 a letter of motivation and a complete resume. The procedure involves an extensive background check, an e-assessment, a case study (writing and analytical skills assessment) and possibly a center-assessment. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process.
De Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands
Jul 28, 2017
Full time
Are you an experienced information security officer and for a new challenge within a social environment as DNB? Let us see your expertise and enthusiasm! Within the position information security officer, run risk assessments and determine the security requirements for projects and activities. You will be working within a knowledge-intensive environment where attention to the development of our employees. Content of the function As a security officer you give solicited and unsolicited (policy) advice in the field of information security. Your main responsibilities as information security officer include: Conducting risk assessments and defining security requirements for projects and activities. We use the ESCB Information Risk Management methodology (IRM) based on the ISO27002 standard. Writing security advisories for the owner of an information system. This can be in the form of a 'loose' security advisory, or as a pre-production security assessment (PPSA) with a risk acceptance component. Unsubscribe and outline guiding screening (hack test) and writing the corresponding report for the project / information owner. In some cases: participating in a CERT consultation. The Computer Emergency Response Team (CERT) defines the procedure for significant incidents. Job requirements You are energetic, inquisitive, show initiative and work independently. You have strong analytical skills, quickly see relationships and have excellent communication and writing skills in Dutch and English. Completed bachelor or master in a relevant discipline, eg towards Information security management. Valid CISSP certification. Demonstrated knowledge of the ISO27002 standard. Demonstrable affinity with the information security field and ICT. Minimum 5 years relevant work experience in the field of Information Security. Additional certifications are an advantage, for example, CISM, CISA, CEH. Company Profile You will work within the information security team in the CIO office within the IT division. It is a small, motivated and internationally oriented team of four professionals in the field of information security. The atmosphere is informal. The ICT division consists of approximately 190 FTEs, mainly specialists in the field of ICT, from vocational to wo levels and of all ages. The IT division is set up as an Internal Service Company, which four field teams are distinguished: Monitoring & Statistics Monetary, Internal Business and Corporate Services (DNB-wide). Per domain team has a section (with one or more sections) that provides ICT. This domain teams are an important and clear point of contact for the business. Then there are the divisions Infrastructure & Operations and CIO office. The division contributes as a service provider responsible for all ICT-related matters within DNB. It links with international systems of organizations also belong within the European System of Central Banks (ESCB).   Specifics This is a temporary position for a period of two years. More information Ewoud of Bentem, enterprise information security architect, 06 5249 6987. Guus Grijpink, information security officer, 06 5249 6635. Annelotte Holtackers, recruiter, 06 5249 6392. working conditions We want to get the best out of our people, and thus give the best. We strive for a good balance between work and private life for all our employees. We offer a good salary and a modern, flexible benefits package. The annual salary is made up of 13 months of salary, and 8% holiday calculated over 13 months. Pension accrual based on average with conditional indexation contribution towards the premium 6.1%. DNB has a 36-hour week, with the possibility - depending on your work - to work flexibly. DNB is located in the center of Amsterdam and easily accessible by public transport. DNB is a leader in the field of knowledge. It is important that our employees continue to develop. Not only to make sure you stay up to date professionally, but also to stimulate your talents and skills. That's why we offer ongoing opportunities to learn and grow, both personally and professionally.   apply If we receive application like appearance May 30, 2017 a letter of motivation and a complete resume. The procedure includes a comprehensive background checks, and possibly an e-assessment. Online screening, for example, through search engines and social networks, can be part of the selection process.