Blog

Blog Categories

FinTech-startups blijven in 2017 onverminderd veel kapitaal aantrekken. Na twee sterke eerdere kwartalen was ook Q3 2017 een goed kwartaal voor de wereldwijde FinTech-investeringen. De 8,2 miljard dollar ligt in lijn met het voorgaande kwartaal, maar betekent een groei van ruim 30 procent ten opzichte van kwartaal 3 in 2016.   De durfinvesteringen in FinTech kwamen in Q3 2017 uit op 3,3 miljard dollar, het hoogste bedrag sinds...
Nederlandse startups en scale-ups krijgen een extra mogelijkheid tot een kapitaalinjectie voor de onderneming. Ditmaal niet uit de hoek van de venture capitalists of durfinvesteerders, maar vanuit overheidswege. Het Europees Investeringsfonds (EIF) en het ministerie van Economische Zaken storten gezamenlijk 100 miljoen euro in een nieuw fonds, met als doel de groei van scale-ups te bevorderen. De extra financiering werd gisteren...
Welke zaken zijn goede indicatoren van groei van een bedrijf? Tot nu toe bestaan hier alleen maar aannames over, maar een echte blauwdruk voor groei ontbreekt. Voor het eerst worden met behulp van data science deze groeifactoren op een wetenschappelijke manier in kaart gebracht. De Nederlandse universiteit voor data science JADS (Jheronimus Academy of Data Science) en bedrijfsinformatiespecialist Graydon gaan hieraan samenwerken....
Voor een maximaal rendement en een optimale efficiëntie voeren steeds meer bedrijven technologische innovaties  door. Omdat deze ontwikkelingen de bestaande businessmodellen verstoren, vergt het aanpassing van organisatie én personeel. Het digitaliseren van een onderneming gaat met vallen en opstaan. Hoe meer technologie de dagelijkse routine overneemt en gecompliceerde bedrijfsprocessen versimpelt, hoe groter het belang...
Waar de traditionele banken beducht zijn voor de concurrentie van FinTech-startups , waarschuwt het World Economic Forum voor zware competitie vanuit een volledig andere hoek. “Tech-giganten als Amazon, Facebook en Google vormen een veel groter gevaar voor de banken dan de startende bedrijven in de financiele technologie (FinTech).”   Dat concludeert het World Economic Forum (WEF) in haar meest recente rapport...
Ondernemingen steken via hun investeringsfondsen steeds meer geld in FinTech-gerelateerde startups . Deze bedrijven, die technologische innovaties voor de financiële sector ontwikkelen, wisten in de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd al ruim 2.5 miljard dollar binnen te slepen. Dat blijkt uit de Pulse of Fintech, een KPMG-onderzoek dat iedere drie maanden kijkt naar de investeringen in Fintech op wereldwijde schaal....
De vraag naar ondernemend ingestelde werknemers neemt de laatste jaren sterk toe.  Het bedrijfsleven zet daar ook steeds sterker op in, met de ontwikkeling van interne start-up programma’s als meest sprekende voorbeeld. Naar nu blijkt is ook de (toekomstige) werknemer zich steeds beter bewust van de meerwaarde van een ondernemende houding. Zo ontwikkelde afgelopen schooljaar een recordaantal jongeren affiniteit met...
Het afgelopen jaar werden er 7.800 werknemers gezocht in diverse e-commercefuncties, en dit aantal zal de komende jaren verder toenemen. Toch verwachten werkgevers de komende zes maanden moeilijk vervulbare vacatures in verschillende functiegebieden. “De vijver van gekwalificeerd personeel is te klein om aan alle vraag te voldoen.” Dat blijkt uit recent onderzoek van Thuiswinkel.org, koepelorganisatie voor...
Zijn zoektocht brengt hem langs 22 steden in drie maanden tijd, waar hij een ontelbare hoeveelheid pitches en formats voor de kiezen krijgt. In New York, Zurich en Londen proberen startups hem te overtuigen van hun innovatieve werkwijze en vernieuwende aanpak. Aan hem de taak om de krenten uit de pap te pikken, de vaandeldragers van de nieuwe economie te selecteren. Maar wat is het geheim van een succesvolle FinTech-startup? “It is all...
Nu de gesprekken over een Brits vertrek uit de EU daadwerkelijk zijn ingezet, lijken ook de eerste gevolgen zichtbaar te worden. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is de eerste partij die daadwerkelijk is gestart met het overhevelen van personeel vanuit Londen naar andere Europese steden. Daarmee lijkt de voorziene switch van banen en locaties in bankenland toch echt aanstaande. De verhuizing vanuit Londen werd afgelopen weekend...
Voor werknemers binnen de financiële branche, waaronder banken, krediet- en betaalinstellingen, is het een bekend gegeven: je moet bekend zijn met WWFT, de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het moeten hebben of behalen van een WWFT-certificaat blijkt meer dan eens een dealbreaker op de werkvloer; haal je de certificering niet, dan bestaat de kans dat je op zoek moet naar een andere functie. De WWFT is...
De vraag naar kennis en expertise over blockchain groeit explosief. De afgelopen twaalf maanden werden er in Nederland 178 blockchainvacatures uitgeschreven. Dat is een verviervoudiging van het aantal blockchainbanen dat tussen april 2015 en april 2016 gevuld moest worden.  Een en ander blijkt uit onderzoek van metabanenzoekmachine Joblift , dat op gezette tijden het aandeel vacatures in FinTech en Blockchain monitort. Van 44 naar...